Музеї, музейні колекції Київського національного університу імені Тараса Шевченка

Музей історії Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка засновано 28 грудня 1966 року (наказ № 153). Відкриття експозиції Музею відбулося 21 листопада 1978 року (наказ № 476). Музей знаходиться в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, побудованому у 1842 році за проектом архітектора В.І. Беретті. Експозиційна зала (340 кв.м) розташована у приміщенні колишньої католицької церкви університету і має два рівні. Експозиція складається з семи тематичних розділів, що відображають історію розвитку Київського університету від 1834 року до сьогодення. Музей прикрашають меморіальні кабінети всесвітньовідомих вчених: хіміка С.М. Реформатського та біолога С.Г. Навашина; а також студентські партиі реконструкція хімічної лабораторії XIX ст.; робочий куточок методиста початку XX ст. Серед експонатів Музею: урядові нагороди та відзнаки університету; форма студента та значок випускника Імператорського університету Св. Володимира; годинник XIX ст. з приймальні першого ректора М.О. Максимовича; прилади з астрономічної обсерваторії та фізичної лабораторії XIX ст.; глобус зоряного неба поч. XX ст.; подарунки університету на ювілеї; особисті речі й наукові праці викладачів; спортивні нагороди студентів.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
museum@univ.kiev.ua
kruste@bigmir.net
Тел.: +380 (044) 239-34-26
http://www.history.univ.kiev.ua

Детальніше ...

On-line відвідування музею


Геологічний музей Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Геологічний музей заснований у 1834 р. як Мінералогічний кабінет кафедри мінералогії та геогнозії Університету Св. Володимира. Початковим фондом для нього стали 15 538 зразків Волинського ліцею, 1457 зразків Луцької гімназії та декілька сотень експонатів Віленського університету. На початок 1837 р. зібрання Мінералогічного кабінету вже нараховувало 19 362 зразків мінералів, гірських порід та скам’янілих решток. Великий внесок в становлення музейної справи, поповнення експонатами, систематизації колекції внесли видатні вчені Київського університету С.Ф. Зенович, Е.К. Гофман, К.М. Феофілактов, Б.С. Чернишов, В.Ю. Тарасенко, Л.А. Крижанівський, П.І. Грищанський, В.М. Чирвинський, М.І. Безбородько, П.А. Тутковський, Б.О. Гаврусевич, С.П. Родіонов, Г.І. Молявко, М.М. Клюшніков, О.Л. Єйнор, Т.М. Агафонова, В.Г. Молявко, О.В. Комарова та ін. З 1891 паралельно з Мінералогічним кабінетом працює Геологічний кабінет, які у 1948 р. реорганізовані в Мінералогічний та Палеонтологічний музеї. В 1997 р. ці музеї були об’єднані в єдиний Геологічний музей. Геологічний музей Київського національного університету – один з найбільших геологічних музеїв України. Він існує як єдиний комплекс, до якого входять відділи загальної геології та геологічних процесів; історії Землі та палеонтології; мінералогії і петрографії; геології і корисних копалин України.

03022, Київ, вул. Васильківська, 90
nesterovski@univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 259-70-33
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/museum/

Детальніше ...


Зоологічний музей Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Утворення Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочалось зі збирання колекцій Зоологічного кабінету Волинського ліцею у м. Кременці (нині: Україна, Тернопільська обл.). На його основі у 1834 р. створено Зоомузей Київського університету. Він є одним із найстаріших природничих музеїв України і унікальним науково-навчальним закладом. Протягом існування Зоологічного музею у ньому працювали всесвітньо відомі біологи В.Ґ. Бессер, А.Л. Андржейовський, О.Ф. фон-Міддендорф, К.Ф. Кесслер, О.О. Ковалевський, О.М. Паульсон, М.В. Бобрецький, О.О. Коротнєв, В.К. Совинський, В.О. Караваєв, С.Ю. Кушакевич, Ф.Г. Добржанський, Л.А. Шелюжко, М.С. Образцов, праці яких увійшли до скарбниці світової науки. У Музеї зародилися і розвинулись відомі наукові школи із систематики, ембріології, порівняльної анатомії, генетики. Діяльність відомих українських зоологів новішого часу В.М. Артоболевського, О.Б. Кістяківського, О.П. Корнєєва, М.А. Воїнственського, Л.О. Смогоржевського та багатьох інших нерозривно пов’язана із Зоологічним музеєм.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
zmku@univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 239-32-77
http://biology.univ.kiev.ua/

Детальніше ...


Археологічний музей Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Археологічний музей є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований рішенням Вченої ради історичного факультету і відкритий 29 жовтня 1987 року як складовий елемент системи наукової і освітньої діяльності в університеті, а також з метою поповнення обліку, наукового опрацювання і збереження державної частини Музейного фонду України, популяризації надбань національної та світової культурної спадщини. Музей не є юридичною особою і належить до державних відомчих музеїв, що діють у складі вищого навчального закладу, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
arch@univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 239-32-92
http://www.history.univ.kiev.ua

Детальніше ...


Музей історії Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна

Ідея створення Музею історії Ботанічного саду, який би висвітлював крок за кроком багаторічний шлях розвитку Саду з моменту його заснування, виникла давно, однак втілилась у життя тільки у 2003 р. 19 травня 2009 року Музей було урочисто відкрито в окремому приміщенні Ботанічного саду.

01032, м. Київ, вул. Семена Петлюри, 1
botsad_fomin@ukr.net
Тел.: +38 (044) 239-31-90
http://biology.univ.kiev.ua/

Детальніше ...


Міжфакультетський лінгвістичний науково-навчальний музей

Колекція фонозаписів мовами світу, започаткована у 1950-і рр. професором А. Білецьким і доцентом Т. Міщенко, була перезаписана й розширена у 1970?і рр. доцентом К. Тищенком, який тоді ж став створювати фонд планшетів-ілюстрацій до читаних ним курсів мовознавчих дисциплін. Від 1978 р. відбувалися щорічні виставки цих фондів, які привабили численних відвідувачів. За наказом ректора на базі експонатів цих виставок 1992 р. створено перший у світі Лінгвістичний навчальний музей, про що було повідомлено 165 університетів світу. 2001 р. під час відзначення Європейського року мов музей набув статусу міжфакультетського. Завідує музеєм його засновник, нині професор кафедри Близького Сходу К. Тищенко.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
lingmus@ukr.net
Тел.: +3804736 3-29-91
http://www.langs.com.ua/

Детальніше ...


Квартира-музей академіка А.Б. Сєвєрного і музей астрономії Кримської астрофізичної обсерваторії

В 1989 р. за розпорядженням Президії Академії наук СРСР у селищі Науковий була створена меморіальна квартира Андрія Борисовича Сєвєрного (1913-1987), видатного вченого, астрофізика, одного з найвідоміших у світі фахівців в галузі фізики Сонця. У травні 2013 р., в зв’язку зі святкуванням 100-річчя академіка А.Б. Сєвєрного, відповідно до Постанови ВР України, в ній відкриті зали для експозицій з історії астрономії Кримської астрофізичної обсерваторії зі збереженням експозицій музею квартири.

98409, Україна, Крим, смт. Наукове
info@crao.ua
http://www.crao.crimea.ua/

Детальніше ...


Астрономічний музей

Астрономічний музей при Астрономічній обсерваторії офіційно заснований у 1988 р, перша музейна експозиція відкрита у 1990 р., але екскурсії з популяризації астрономії та історії університетської обсерваторії розпочались ще на початку ХХ ст.
Музей зберігає, вивчає та поширює історію розвитку астрономічних знань та астрономічної освіти в Києві. Музейні фонди налічують понад 20 тис. предметів.

04053, м. Київ, вул.Обсерваторна, 3
Тел.: +38(044) 486-23-91, 486-27-62
AstroMuz_univ@ukr.net
http://www.observ.univ.kiev.ua/

Детальніше ...